Aikikai Foundation | Home > About Aikikai > International Seminars

Hombu Shihan and/or Shidoin's Schedule to Travel Abroad

Please be sure to check with the local organizations or Aikikai for possible schedule changes.

  2015 Country (City) / Organizer (Contact) Hombu Instructor
May 29 - 31 Aurtria (Linz) / FAAS Koichi Toriumi
May 29 - Jun. 01 Russia (Tyumen ) / AFTR Shigeru Sugawara
May 29 - Jun. 01 U.S.A. (California) / NBA Shin Do Kan Dojo Tsuruzo Miyamoto
Jun. 05 - 07 Malaysia (Kuala Lumpur) / MAA Tsuruzo Miyamoto
Jun. 05 - 07 Indonesia (Bali) / Bali Aikikai Shoji Seki
Jun. 05 - 08 Hombu Instructor Tour / China (ShangHai) Hiroyuki Namba
Jun. 07 - 09 Russia (Moscow) / AAFR Eiji Katsurada
Jun. 13 - 14 Indonesia (Jakarta) / IAI Makoto Ito
Jun. 19 - 21 Russia (Anapa ) / Ooshinkan Takanori Kuribayashi
Jun. 19 - 21 Argentina (Buenos Aires) / CDA Hiroyuki Sakurai
Jun. 19 - 26 Canada (Toronto) / CAF Hayato Osawa
Jun. 22 - 25 USA (Wisconsin) / MAF Shoji Seki
Jun. 25 - 27 Armenia (Yerevan) / AAFA Shigeru Sugawara
Jun. 26 - 28 France (Strasburg) / SakumeiKan Yukimitsu Kobayashi
Jun. 26 - 28 Russia(St. Peresburg) / AAAC Eiji Katsurada
Jul. 02 - 05 Slovakia (Púchov) / SSPA - Honkadori Aikido Dojo Seishiro Endo
Jul. 04 - 05 Monaco / A.S.M.Aikido Tsuruzo Miyamoto
Jul. 04 - 07 Italy (Laces) / Aikikai Milano - Dojo Fujimoto Hayato Osawa
Jul. 08 - 10 Russia (Moscow) / Ryusuikan Seishiro Endo
Jul. 16 - 21 USA (Seattle) / Birankai NA Tsuruzo Miyamoto
Jul. 24 - 26 Singapore / Makoto Aikido, Gurkha  Dojo Makoto Ito
Jul. 25 - 29 Netherlands (Amsterdam) / CABN Teiju Sasaki
Aug. 01 - 07 U.K. (Chester) / BAF Takeshi Kanazawa
Aug. 15 - 20 France (Boulouris) / ShoYuKan Shoji Seki
Aug. 17 - 21 - 23 U.K. (Newport) / U.K.A. Yukimitsu Kobayashi
Aug. 21 - 23 U.K. (Newport) / U.K.A. Dojo-cho*, Masaya Tokuda
Aug. 28 - Sep. 01 Indonesia ( ) / KBAI Teiju Sasaki
Sep. 02 - 08 Brazil ( ) / Associacao Central de Aikido Shoji Seki
Sep. 09 - 14 Argentina ( ) / Unión Argentina de Aikido Aikikai Shoji Seki
Sep. 04 - 06 Norway (Oslo) / Oslo Aikido Klubb Takanori Kuribayashi
Sep. 04 - 09 Latvia, Lithuania / LAF, Takeshi Kanazawa
Sep. 10 - 13 Mexico ( ) / Ollinkikai Hiroyuki Namba
Sep. 11 - 13 Hombu Instructor Tour / China (Beijing) Hiroshi Fujimaki
Sep. 18 - 20 Bulgaria (Sliven) / Shiyukan Yoshiaki Yokota
Sep. 18 - 20 Azerbaijan (Baku) / Takanori Kuribayashi
Sep. 25 - 27 Finland (Helsinki ) / Finland Aikiaki Dojo-cho, Yuji Oyama
Sep. 25 - 27 Poland ( ) / PAA Yukimitsu Kobayashi
Sep. 26 - 27 U.K. ( ) / D.A.N. Shigeru Sugawara
Oct. 02 - 04 Canada (Kelowna) / CAF Hayato Osawa
Oct. 07 - 11 Indonesea (Semarang, Medan) / Yayasan Yoshinobu Irie
Oct. 15 - 18 Lithuania (Vilinus) / LAAF Shigeru Sugawara
Oct. 15 - 19 U.S.A. (Chicago) / MAC Yoshiaki Yokota
Oct. 23 - 25 Spain / A.E.T. Aiki Hayato Osawa
Oct. 23 - 25 Poland ( ) / AAI-Polska Aikido Hiroyuki Sakurai
Oct. 24 - 25 Bulgaria (Sofia) / BAF With the support of NAU and BAA. Dojo-cho, Naoto Uchida
Oct. 30 - Nov. 01 Belgium ( ) / AFA Takanori Kuribayashi
Nov. 06 - 09 Greece (Athens) / HAA, AOG, HAF Shigeru Sugawara
Nov. 07 - 12, 13 - 15 France, Spain / Feilen Tsuruzo Miyamoto
Nov. 19 - 21 UAE (Dubai) / UAE Aikikai Aikido Makoto Ito
Nov. 30 - Dec. 02 Hungary (Budapest) /  Aikikai Hungary Seishiro Endo
Dec. 04 - 06 Russisa (Vladivostok ) / VFEA Fed. Takeshi Kanazawa
Dec. 04 - 06 South Africa ( ) / Hayato Osawa
 *Waka-sensei (Mitsuteru Ueshiba) was appointed Dojo-cho (the head of Hombu Dojo) on April 1st, 2015.
  • Foreign
  • 合気会茨城支部道場

Aikikai Foundation, Aikido World Headquarters

17-18 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0056 Japan

Search location on Google Maps

TEL : 03-3203-9236
FAX : 03-3204-8145
Email : aikido@aikikai.or.jp

ページの先頭