Aikikai Foundation | Home > About Aikikai > International Seminars

Hombu Shihan and/or Shidoin's Schedule to Travel Abroad

Please be sure to check with the local organizations or Aikikai for possible schedule changes.

  2015 Country (City) / Organizer (Contact) Hombu Instructor
Nov. 27 - 29 Martigues, Monaco, Mougins / Mougins Aikido Dojo, ASM-Aikido, Martigues Aikido Dojo Takanori Kuribayashi
Nov. 27 - 29 Russia (Moscow) / AAFR Yoshinobu Irie
Nov. 27 - 29 Russia (Vladivostok,Irkutsk) / SAAF Teiju Sasaki
Nov. 30 - Dec. 02 Hungary (Budapest) /  Aikikai Hungary Seishiro Endo
Dec. 04 - 06 Russisa (Vladivostok) / FEAF Takeshi Kanazawa
Dec. 04 - 06 Hombu Instructor Tour / India (Chennai) Yuji Oayama
Dec. 04 - 06 Hombu Instructor Tour / Sri Lanka (Colombo) Hiroyuki Sakurai
Dec. 09 - 13 South Africa (Cape Town) / AIKIDO SOUTH AFRICA Hayato Osawa    Terumasa Hino
Dec. 11 - 12 UAE (Dubai) / UAE Aikikai Yukimitsu Kobayashi
Dec. 11 - 13 Hombu Instructor Tour / Brunei Makoto Ito
Dec. 11 - 13 Hombu Instructor Tour / Mongol Tomohiro Mori
Dec. 19 - 20 Russia (Tyumen) / AFTR Toshio Suzuki
  2016 Country (City) / Organizer (Contact) Hombu Instructor
Jan. 22 - 28 Hombu Instructor Tour / India (Mumbai, Delhi) Teiju Sasaki
Jan. 29 - 31 Russia (Samara) / AAFR Takanori Kuribayashi
Feb. 12 - 14 France (Chateaudun) / ACdC Shoji Seki
Feb. 13 - 14 Irtaly (Milano) / DOJO FUJIMOTO Hayato Osawa
Feb. 13 - 21 USA/Hawaii (Hilo, Honolulu) / AoH,HAF, NAC Hiroyuki Namba
Feb. 18 - 20 Indonesia / Ikiru Dojo Yoshinobu Irie
Feb. 19 - 21 Scotland / Azami-Kai Shigeru Sugawara
Feb. 24 - 26 Netherlands ( ), Slovenisa( )/ DAF Yukimitsu Kobayashi
Mar. 11 - 13 Hombu Instructor Tour / Veit Nam (Ho Chi Minh) Yoshinobu Irie
Mar. 11 - 13 Russia (St. Petersburg) / Yamato AAF Makoto Ito
Mar. 25 - 27 Romania (Cluj-Napoca) / RAAF Yukimitsu Kobayashi
Mar. 25 - 27 Bulgaria (Sofia) / BAF Takanori Kuribayashi
Apr. 08 - 10 Poland (Wroclaw) / Birankai Poland Tsuruzo Miyamoto
Apr. 08 - 10 Estonia (Tallinn) / EAF Yukimitsu Kobayashi
Apr. 13 - 18 Belarus (Minsk) / BAF Makoto Ito
Apr. 15 - 18 Russia (Moscow) / AAC Koinobori Shoji Seki
Apr. 15 - 17 Hong Kong / HKAA Shigeru Sugawara
Apr. 15 - 17 Russia (Novgorod) / AAFR Toshio Suzuki
Apr. 22 - 24 Russia (Moscow) / Jikishinkan Tsuruzo Miyamoto
Apr. 27 - 30 Israel / AFI Tsuruzo Miyamoto
May. 01 - 03 Poland ( ) / AAC Poland Shoji Seki
May. 01 - 04 Russia (Anapa) / Ooshinkan Takanori Kuribayashi
May. 03 - 08 Brazil( ), Argentina( ) / FEPAI Yoshinobu Irie
May. 05 - 07 Armenia (Yerevan ) / AAFA Shigeru Sugawara
Jun. 10 - 12 USA (NY) / Birankai NA Tsuruzo Miyamoto
Jun. 17 - 19 Cezh (Praha) / CAA Dojo-cho, TBD
     
 *Waka-sensei (Mitsuteru Ueshiba) was appointed Dojo-cho (the head of Hombu Dojo) on April 1st, 2015.
  • Foreign
  • 合気会茨城支部道場

Aikikai Foundation, Aikido World Headquarters

17-18 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0056 Japan

Search location on Google Maps

TEL : 03-3203-9236
FAX : 03-3204-8145
Email : aikido@aikikai.or.jp

ページの先頭