Aikikai Foundation | Home > About Aikikai > International Seminars

Hombu Shihan and/or Shidoin's Schedule to Travel Abroad

Please be sure to check with the local organizations or Aikikai for possible schedule changes.

  2015 Country (City) / Organizer (Contact) Hombu Instructor
Aug. 28 - Sep. 01 Indonesia (Jakarta) / KBAI Teiju Sasaki
Sep. 02 - 08 Brazil (Sao Paulo, Blumenau) / Associacao Central de Aikido Shoji Seki
Sep. 09 - 14 Argentina (Buenos Aires ) / Unión Argentina de Aikido Aikikai Shoji Seki
Sep. 04 - 06 Norway (Oslo) / Oslo Aikido Klubb Takanori Kuribayashi
Sep. 04 - 09 Latvia, Lithuania / LAF, LAUF Takeshi Kanazawa
Sep. 10 - 13 Mexico (Mexico City) / Ollinkikai Hiroyuki Namba
Sep. 11 - 13 Hombu Instructor Tour / China (Beijing) Hiroshi Fujimaki
Sep. 11 - 13 Hombu Instructor Tour / Mongol () Tomohiro Mori
Sep. 18 - 20 Bulgaria (Sliven) / Shiyukan Yoshiaki Yokota
Sep. 18 - 20 Azerbaijan (Baku) / AACPU Takanori Kuribayashi
Sep. 25 - 27 Finland (Helsinki ) / Finland Aikiaki Dojo-cho, Yuji Oyama
Sep. 25 - 27 Poland ( ) / PAA Yukimitsu Kobayashi
Sep. 25 - 29 Israel ( ) / Aikido Aikikai Isreal Shoji Seki
Sep. 26 - 27 U.K. ( ) / D.A.N. Shigeru Sugawara
Sep. 26 - 27 Netherlands / DAF and CABN Mariko Takamizo
Oct. 02 - 04 Canada (Kelowna) / CAF Hayato Osawa
Oct. 07 - 10 Russia (Blagoveshchensk) / AN-PSOAA 7 samurais Eiji Katsurada
Oct. 07 - 11 Indonesea (Semarang, Medan) / Yayasan Yoshinobu Irie
Oct. 15 - 18 Lithuania (Vilinus) / LAAF Shigeru Sugawara
Oct. 16 - 18 U.S.A. (Chicago) / MAC Yoshiaki Yokota
Oct. 16 - 18 Turkey (Istanbul) / UAO, Turkish Aikikai, AAOA Tomohiro Mori
Oct. 23 - 25 Spain / A.E.T. Aiki Hayato Osawa
Oct. 23 - 25 Poland ( ) / AAI-Polska Aikido Hiroyuki Sakurai
Oct. 24 - 25 Bulgaria (Sofia) / BAF With the support of NAU and BAA. Dojo-cho, Naoto Uchida
Oct. 30 - Nov. 01 Belgium ( ) / AFA Takanori Kuribayashi
Oct. 31 - Nov. 01 China (Shanghai) / Shanghai International Aikido Club Seishiro Endo
Oct. 30 - Nov. 01 U.S.A. (Hawaii ) / Aikido Renshinkan Mariko Takamizo
Nov. 06 - 09 Greece (Athens) / HAA, AOG, HAF Shigeru Sugawara
Nov. 07 - 12, 13 - 15 France, Spain / ALV, Feilen Tsuruzo Miyamoto
Nov. 19 - 21 UAE (Dubai) / UAE Aikikai Aikido Makoto Ito
Nov. 27 - 29 Martigues, Monaco, Mougins / Mougins Aikido Dojo, ASM-Aikido, Martigues Aikido Dojo Takanori Kuribayashi
Nov. 27 - 29 Russia (Moscow) / AAFR Yoshinobu Irie
Nov. 27 - 29 Russia (Vladivostok,Irkutsk) / SAAF Teiju Sasaki
Nov. 30 - Dec. 02 Hungary (Budapest) /  Aikikai Hungary Seishiro Endo
Dec. 04 - 06 Russisa (Vladivostok ) / VFEA Fed. Takeshi Kanazawa
Dec. 04 - 06 Hombu Instructor Tour / India (Chennai) Yuji Oayama
Dec. 04 - 06 Hombu Instructor Tour / Sri Lanka (Colombo) Hiroyuki Sakurai
Dec. 09 - 13 South Africa (Cape Town) / AIKIDO SOUTH AFRICA Hayato Osawa    Terumasa Hino
Dec. 11 - 12 UAE (Dubai) / DAN & AD Yukimitsu Kobayashi
Dec. 11 - 13 Hombu Instructor Tour / Brunei ( ) Makoto Ito
Dec. 19 - 20 Russia (Tyumen) / AFTR Toshio Suzuki
 *Waka-sensei (Mitsuteru Ueshiba) was appointed Dojo-cho (the head of Hombu Dojo) on April 1st, 2015.
  • Foreign
  • 合気会茨城支部道場

Aikikai Foundation, Aikido World Headquarters

17-18 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0056 Japan

Search location on Google Maps

TEL : 03-3203-9236
FAX : 03-3204-8145
Email : aikido@aikikai.or.jp

ページの先頭